joker min
jk allpussy minpussy minxo minluca minpg minlava minjk image spinix888
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
brannerpc minbrannermb min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
menu mb homemenu mb demogamemenu mb promotionmenu mb download
menu mb blogmenu mb articlemenu mb contactmenu mb review
home min
register min
sigin min
imagepromo minimagedemo min
home min
register min
sigin minimagepromo minimagedemo min

มีนาทรานสปอร์ต หรือ MENA หุ้น 

สำหรับบริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด ( มหาชน ) หรือ MENA หุ้น นั้นถือเป็นหนึ่งในบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ที่กำลังมาแรงในยุคคนี้ MENA หุ้นถือเป็นหนึ่งในธุรกิจผู้นำขนธุรกิจขนส่งด้วยรถมิกเซอร์เจ้าแรกของประเทศไทยที่สามารถเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย MENA หุ้นนั้นเป็นกลุ่มโลจิสติกส์ที่กำลังเติบโตอย่างชัดเจน ตามแผนการลงทุนในงานโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้องการของธุรกิจรถขนส่ง ด้วยจุดแข็งของบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจขนส่งด้วยรถมิกซ์เซอร์รายใหญ่ของประเทศที่มีนวนจำนวนรถและพนักงานจัดส่งอันดับต้นๆขออุตสากรรม แต่ในขณะเดียวกันนั้นทางบริษัทยังมีนโยบายเพื่อขยายโครงสร้างใหม่แต่ยังอยู่รหว่างการพูดคุยทางธุรกิจอีกราว 3-4 โครงการเพื่อนำไปสู้การขยายบริการด้านการขนส่งสล็อตออนไลน์ไปยังกลุ่มสินค้าเฉพาะทางและสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งกลุ่มสินค้าเฉพาะทางและสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นถือเป็นกลุ่มรายได้ที่ช่วยสนับสนุนให้ MENA หุ้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างโดดเด่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตและคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 4 เพื่อสนับสนุนให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งและต้นทุนทางการเงินลดลง

MENA หุ้นผู้นำตลาดขนส่งคอนกรีต

บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด ( มหาชน ) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ โยบริษัทมีมารเก็ตแชร์อยู่ที่ 10% โดยประมาณของยอดขายคอนกรีตทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่ง MENA หุ้นถือเป็นกลุ่มผู้นำตลาดผู้ให้บริการด้านการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้บริษัทมีนาทรานสปอร์ตยังให้บริการขนส่งสินค้าเฉพาะทางและสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถเทรลเลอร์ ทั้งยังมีการจำหน่ายอุปรณ์และวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทมีนาทรานสปอร์ตมีรถภายใต้การบริหารราว 600 คัน โดยแบ่งเป็นรถมิกเซอร์ 466 คัน และมีรถเทรลเลอร์ รุ่นหัวลาก 75 คัน  นอกจากนี้ MENA หุ้นยังมีรถกึ่งพ่วงหรือหางลากประเภทต่าง 105 คัน

 

IPO 1.20 บาทที่น่าสนใจ

            บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด กำหนดราคาเสนอขายหุ้น 1.20 บาทคิดเป็นญ P/E ประมาณ 20.69 เท่าหากเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทนั้นมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงธุรกิจของบริษัท โดยมีบริษัทที่ปรึกษาอย่างเอเชียพลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และยังมีบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด เป็นผู้จัดการจำหน่ายและเป็นผู้รับประกันจำหน่าบ ได้รับความสนใจด้วยศักยภาพของการเติบโตและการได้รับโอกาสใหนการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

โอกาสเติบโตหลัง IPO

            MENA หุ้นเตรียมพร้องสำหรับการรับโอกาสเติบโตจากยานรถมิกเซอร์ รวมถึงพนักงานจัดส่งที่มีจำนวนมากเพื่อรับนโยบายการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทางบริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัดจะเริ่มทยอยกลับมาเดินหน้าตามแบบแผนการลงทุนที่วางไว้ แบบแผนที่MENA หุ้นวางไว้คือ โครงการ EEC ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมกับสนามบินอีกทั้งยังโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน และโครงการีถไฟคู่ขนาน รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ต่างๆให้สอดคล้องกับการขยายโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลัก บริษัทมีนาทรานสปอร์ตมีการขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทสไทยและการจับมือพันธมิตรรายใหม่ๆตามแผนการเข้ามาระดมในครั้งนี้ยิ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เข้มแข็งขึ้น และยังสนับสนุนแผนการเติบโตของMENA หุ้นให้เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าแบบแผนนี้จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปี 2564

ผลประกอบการ

รายได้หลักของบริษัทมีนาทรานสปอร์ตมาจากค่าขนส่งและค่าบริการในสัดส่วนอย่างนน้อย 90%ของรายได้รวมทั้งหมด โดยเป็นค่าบริการจากรถมิกเซอร์โดยมีผลประกอบการปี 2563 MENA หุ้นมีผลประกอบการรายได้รวม 614.9 ล้านบาท ในงวดของไตรมาส 1 ประจำปี 2564 รายได้รวมอยู่ที่ 152.5 ล้านบาท ราคาในการขนส่งเนื่องจากค่าขนส่งและค่าปริการนั้นปรับขึ้นลงตามราคาน้ำมันนอกจากนี้จำนวยการขนส่งยังลดลงเนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศที่มีระดับสูงจึงส่งผลเสียต่อการขนส่งเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม MENA หุ้นยังมีกำไรสุทธิ โดยบริษัทมีนาทรานสปอร์ตได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายประกอบกับต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการผู้ถือหุ้น คือ กลุ่มครอบครัวจรวุฒิเดช ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นใจในการถือหุ้นระยะยาวเนื่องจากท่านได้ท่านได้มองเห็นศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทมีนาทรานสปอร์ตคือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศในการขนส่งสินค้าด้วยรถเทลเลอร์รวมถึงลูกค้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขนส่งสิ้นค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งลูกค้ารายย่อยในการเป็นตัวแทนในการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายโอกาศทางธุรกิจเพื่อความคลุมครบวงจร MENA หุ้นถือเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจขนส่งด้วยรถมิกเซอร์เจ้าแรกและยังถือเป็นบริษัทที่ถือเป็นหัวในสำคัญโลจิสติกส์ เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ธุรกิจขนส่งของบริษัทมีนาทรานสปอร์ตมีดีมานด์เข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะโครงการหลักของภาครัฐ  MENA หุ้นเตรียมพร้อมรับเพื่อสร้างโอกาเติบโตในอนาคต แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะกระทบกับโครงการก่อสร้างต่างๆต้องชะลอลง แต่อย่างไรก็ตามในระยะเวลานี้บริษัทได้มีมาตรการป้องกันเพื่อให้บุคลากรของบริษัทและผู้มาใช้บริการเชื่อมั่นต่อไป

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
image9 min

ทางเข้า joker123 วิธีการสมัครเป็นอย่างไร

เว็บไซต์ให้บริการเกมส์สล็อต jokerth888 ที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจ เล่นได้ไม่รู้เบื่อ บนเว็บไซต์ได้มาตรฐานแห่งนี้ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เกมส์สล็อตออนไลน์นั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการผ่อนคลายและหารายได้เสริมในเวลาเดียวกัน ซึ่งการเล่น joker123 นั้น สามารถตอบโจทย์ผู้เล่นทุกท่านได้เป็นอย่างดี เพราะเกมส์สล็อตออนไลน์โจ๊กเกอร์บนเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นเกมส์พนันที่เล่นง่ายได้เงินจริงและยังมีการแจกเครดิตฟรีอีกด้วย ซึ่งผู้เล่นทุกท่านสามารถทำการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์888 บนเว็บไซต์ของเราได้ทันที
image9 min
image8 min

กฎ – กติกาการวางเดิมพันสล็อตออนไลน์ที่นักพนันควรรู้

ไม่ว่าจะเป็นเกมการพนันประเภทใดก็ตาม ล้วนมีกฎ - กติการการวางเดิมพันให้นักพนันทำความเข้าใจอยู่เสมอ เพราะการทำความเข้าใจในส่วนนี้เป็นอย่างดีแล้ว จะทำให้นักพนันสามารถวางเดิมพันได้อย่างมั่นใจ และไม่เกิดความสับสน มึนงงระหว่างการวางเดิมพันแม้แต่น้อย ซึ่งกฎ – กติกาการวางเดิมพันก็ไม่ได้มีความยาก หรือซับซ้อนแม้แต่น้อย เพียงแค่นักพนันกดปุ่มสปินในรอบการเล่นนั้น ๆ ให้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในเกมการเล่นเรียงออกมาตามที่คาสิโนออนไลน์เป็นผู้กำหนด นักพนันก็จะกลายเป็นผู้ชนะเดิมพันไปโดยทันที แต่ทั้งนี้ทั้งเกมสล็อตออนไลน์มีประเภทเกมสล็อตให้เหล่านักพนันได้เลือกวางเดิมพันอย่างหลากหลาย แต่ด้วยความหลากหลายที่ว่านี้ ได้ส่งผลให้เกมการเล่นประเภทต่าง ๆ มีอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจวางเดิมพันใด ๆ ก็ตาม นักพนันจำเป็นจะต้องศึกษา และทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีเสียก่อน
register11 min
sigin1 min
download11 mincontact11 min
c2ac lic2ac fb
Copyright © 2021 Supported by
crossmenu